Az MTB Zrt. állomány-átruházása miatt a Takarékbank új ügyfelei a netbankot a www.takarekbank.hu oldalon keresztül tudják indítani.
Az MTB Zrt. befeketetési ügyfelei az alábbi linket tudják használni:

image

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen működő Részvénytársaság

Ügyfél tájékoztatók (EMIR)

Ügyfél tájékoztatók (EMIR)

Az Európai Unió szabályozást fogadott el a származtatott ügyletekre, a központi szerződő felekre (Central Counterparty – CCP) és a kereskedési adattárakra vonatkozóan, hogy fokozza a derivatív ügyletek piacainak átláthatóságát és csökkentse az ilyen ügyletekből fakadó kockázatokat.
A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU parlamenti és tanácsi rendelet (EMIR) 2012. augusztus 16-án lépett hatályba, és a rendeleti forma miatt az Európai Unióban – így Magyarországon is – közvetlenül alkalmazandó.

Az EMIR elsődlegesen a központi szerződő felekre és klíringtagjaikra, a pénzügyi szerződő felekre és a kereskedési adattárakra alkalmazandó, de a hatálya kiterjed a nem pénzügyi szerződő felekre és a kereskedési helyszínekre is.

Az új szabályozás a származtatott ügyleteket kötő piaci szereplőktől elvárja, hogy
• a származtatott, tőzsdei és tőzsdén kívüli (OTC) ügyleteket jelentsék a
kereskedési adattárnak (Trade Repository – TR),
• bizonyos ügyleteket kötelező jelleggel CCP-n keresztül
számoljanak el,
• új kockázatkezelési eljárásokat vezessenek be (pl. letéti követelmény a kétoldalú, nem CCP-n keresztül elszámolt OTC származtatott ügyletekre).
 


Ügyfél tájékoztatás (EMIR)

A szabályozás további információit letölthető formában itt találja:


E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...