Az MTB Zrt. állomány-átruházása miatt a Takarékbank új ügyfelei a netbankot a www.takarekbank.hu oldalon keresztül tudják indítani.
Az MTB Zrt. befeketetési ügyfelei az alábbi linket tudják használni:

image

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen működő Részvénytársaság

Közzétételek 2007

Közzétételek 2007

[2007.10.25.]

Üzletkötő, befektetési tanácsadó nyilvántartásba vétele

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 395. § (1) bek. d) pontja alapján közzéteszi, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Kerényi Esztert, mint a Takarékbank Zrt. üzletkötőjét, befektetési tanácsadóját nyilvántartásba vette.

[2007.09.24.]

Üzletkötő és befektetési tanácsadói körben történt változás

Tovább >>

A Takarékbank Zrt. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 395. § (1) bek. d) pontja alapján közzéteszi, hogy Kovács Attila Gábor üzletkötő és befektetési tanácsadó - munkaviszonya megszűnése miatt - 2007. szeptember 22. napjától nem jogosult a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. nevében üzletet kötni.

[2007.09.03.]

Új ügynöki szerződések

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenysége közvetítésére a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezettel (9023, Győr, Sport u. 4/a) és a Polgári Takarékszövetkezettel (4090, Polgár, Hősök útja 8.) - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 5. § (1) bek. 103/b pontja szerint Megbízási szerződést kötött.

[2007.08.01.]

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. tájékoztatása megbízási szerződés kötéséről

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenysége közvetítésére az Ecseg és Vidéke Takarékszövetkezettel (3060 Pásztó, Fő út 4.), a Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezettel (G100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4.), a Rónasági Takarékszövetkezettel (G085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1.), a Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezettel (5440 Kunszentmárton, Mátyás K. u, l.) és a Bak és Vidéke Takarékszövetkezettel (8945 Bak, Széchenyi tér 2.) - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 5. § (1) bek.103/b pontja szerint megbízási szerződést kötött.

[2007.07.24.]

Tájékoztatás megbízási szerződések megkötéséről

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenysége közvetítésére a Tiszakécskei Takarékszövetkezettel (6060 Tiszakécske, Szabadság tér 13. ), a Szabolcs Takarékszövetkezettel (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4.) és a Balaton-felvidéki Takarékszövetkezettel (8258 Badacsonytomaj, Kert. u. 18.) - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 5. § (1) bek. 103/b pontja szerint Megbízási szerződést kötött, valamint a Sajóvölgye Takarékszövetkezettel (3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 39.) - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 5. § (1) bek. 103/a pontja szerint - Megbízási szerződést kötött.

[2007.06.22.]

Megbízási szerződés kötése és módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenysége közvetítésére a Jász-Takarékszövetkezettel (5100, Jászberény, Szabadság tér 9-10.) és a Tamási és Vidéke Takarékszövetkezettel (7090, Tamási, Szabadság u. 41.), - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 5. § (1) bek. 103/b pontja szerint Megbízási szerződést kötött. Közzéteszi továbbá, hogy a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezettel (7020 Dunaföldvár, Béke tér 5.), valamint a Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezettel (3200 Gyöngyös, Magyar út 1.) befektetési szolgáltatási tevékenység közvetítésére a 2001. évi CXX. tv. 5. § (1) bek. 103/a pontja szerint megkötött Megbízási szerződését módosította.

[2007.05.03.]

Takarékbank 2007. évi rendes közgyűlésének határozatai

Tovább >>

- A közgyűlés ügyrendi határozatokat hozott: megválasztotta a levezető elnököt, megválasztotta a szavazatszámláló bizottság elnökét és tagjait, a jegyzőkönyv-hitelesítőket, valamint elfogadta a közgyűlés napirendjét. - A közgyűlés az igazgatóság és a felügyelőbizottság jelentését, valamint a Takarékbank Zrt. 2006. évi gazdálkodásáról szóló éves beszámolót, illetve a könyvvizsgálói jelentést együtt jóváhagyta. - A Társaság mérlegfőösszegét 273.159 MFt-ban, adózás előtti eredményét 1.510 MFt-ban állapította meg. A társasági adó megfizetése után fennmaradó adózott eredmény 1.173 MFt. Az adózott eredmény 10%-a, általános tartalékba, összesen 749 MFt eredménytartalékba kerül átvezetésre, a fennmaradó összesen 306 MFt a Társaság részvényeseinek - részvényeik névértékének arányában - osztalékként kerül kifizetésre. Az egy részvényre jutó osztalék összege 300 Ft, azaz a részvény névértékének 15%-a. A Társaság az osztalékot azt követően fizeti ki, hogy a részvényesek részvényeiket a Társaságnál letétbe helyezték, továbbá az osztalék beszedésére és az azzal összefüggő tevékenységek elvégzésére megbízást adtak a Társaságnak megjelölve azt a számlaszámot, amelyre az osztalék átutalását kérik. A közgyűlés a Társaság konszolidált beszámolóját jóváhagyta. A Társaság konszolidált mérlegfőösszegét 274.635 MFt-ban, a konszolidációs kör számított mérleg szerint eredményét 769 MFt-ban állapította meg. - A közgyűlés a Takarékbank Zrt. 3 éves stratégiai tervét elfogadta. - A közgyűlés a Takarékbank Zrt. 2007. évi üzletpolitikáját és üzleti tervét elfogadta. A közgyűlés egyben felhatalmazta az igazgatóságot, hogy az üzletpolitikát és az üzleti tervet az év közben bekövetkezett változásoknak megfelelően szükség szerint módosítsa. - A közgyűlés a társaság alapszabályát, valamint a társaság igazgatóságának és felügyelőbizottságának ügyrendjét elfogadta. - A közgyűlés Béke Lászlónét, Brauer Jánost, Csicsáky Pétert, Hartmann Imrét, dr. Kiss Endrét, Klaus Holschuh-t, Szabados Tibort, Szabó Leventét és Thomas Bümsent a társaság igazgatósága tagjává választotta. A megválasztott új igazgatósági tag megbízatása a 2010. naptári év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2010. május 31-ig tart. (Brauer János igazgatósági taggá történő megválasztásról hozott határozat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az új igazgatósági tag megválasztása tekintetében kiadott engedélyének a Társasághoz történő megérkezése napján lép hatályba.) - A közgyűlés Egerszegi Ádámot, Galambosi Anikót, Juhász Ferencet, Müller Józsefet, Reinhard Freese-t, Sohajda Jánosnét, Soós Sándort és dr. Szabó Boldizsárt a társaság felügyelőbizottsága tagjává választotta. - A közgyűlés 2007. május 26-tól az igazgatósági tagok tiszteletdíját havi 115.000 forintban, a felügyelőbizottsági tagok esetében pedig havi 80.000 forintban állapítja meg azzal, hogy a felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíja az igazgatósági tagokéval azonos, azaz havi 115.000 forint. - A közgyűlés a Takarékbank Zrt. könyvvizsgáló cégének a 2007. esztendőre az Ernst & Young könyvszakértő céget, vezető könyvvizsgálónak Virágh Gabriellát választotta meg. A közgyűlés az Ernst & Young Kft. 2007. évi könyvvizsgálatra vonatkozó díját a magyar szabályok szerinti banki és konszolidált, illetve a nemzetközi szabványok szerinti konszolidált beszámolót illetően évi húszmillió forint +ÁFA összegben állapította meg. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. felhívja ügyfelei figyelmét arra, hogy a társaság auditált éves beszámolója teljes egészében az ügyfélszolgálati irodájában (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) tekinthető meg.

[2007.02.12.]

Megbízási szerződések megkötése, illetve módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenysége közvetítésére a következőben felsorolt takarékszövetkezetekkel - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 5. § (1) bek. 103/b pontja szerint Megbízási szerződést kötött: Szécsény és Környéke (3170 Szécsény, Rákóczi út 71.), Kéthely és Vidéke (8700 Marcali, Rákóczi u. 16.), Biatorbágy és Vidéke (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 5.), Mórahalom és Vidéke (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1.), Hajós és Vidéke (6344 Hajós, Rózsa u. 2.) Dél-Zalai Egyesült (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.). Közzé teszi továbbá, hogy a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezettel (5932 Gádoros, Nagy u. 63.) - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 5. § (1) bek. 103/a pontja szerint Megbízási szerződést kötött, illetve a Mohács és Vidéke Takarékszövetkezettel (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 5. § (1) bek. 103/a pontja szerint kötött Megbízási Szerződését módosította.

[2007.01.15.]

Új befektetés szolgáltatási szerződések

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenysége közvetítésére a Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezettel (7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 44.) és a Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezettel (7500 Nagyatád, Kossuth L. u. 16.) - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 5. § (1) bek. 103/b pontja szerint Megbízási szerződést kötött.


E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...