Az MTB Zrt. állomány-átruházása miatt a Takarékbank új ügyfelei a netbankot a www.takarekbank.hu oldalon keresztül tudják indítani.
Az MTB Zrt. befeketetési ügyfelei az alábbi linket tudják használni:

image

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen működő Részvénytársaság

Közzétételek - 2013

Közzétételek - 2013

[2013.12.31.]

Átalakításra be nem nyújtott dolgozói részvények értékesítése

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. az érintett társaságokkal kötött megbízási szerződései értelmében közzéteszi az alábbi dokumentumokat:

Tovább >>
[2013.12.17.]

Megbízási szerződés módosítása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cg.: 01-10-041206) – hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bekezdésének e) pontjára –

Tovább >>

közzéteszi, hogy az alábbi közvetítővel befektetési szolgáltatási tevékenység végzését és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő szerződését 2013. december 17-én, 2014. január 2-i hatályba lépéssel módosította:

Pátria Takarékszövetkezet (2230 Gyömrő, Szent István u.28.)

 

[2013.12.17.]

Megbízási szerződés módosítása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cg.: 01-10-041206) - hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bekezdésének e) pontjára –

Tovább >>

közzéteszi, hogy az alábbi közvetítővel befektetési szolgáltatási tevékenység végzését és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő szerződését 2013. december 17-én, 2014. január 2-i hatályba lépéssel az alábbiak szerint módosította:
Pannon Takarék Bank Zrt. (2900 Komárom, Igmándi u.45.) alábbi kirendeltsége a fent hivatkozott tevékenységet az alábbi címen megszüntette:
2890 Tata, Keszthelyi u. 2/a.
 

[2013.12.17.]

Megbízási szerződés megkötése

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cg.: 01-10-041206) – hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bekezdésének e) pontjára –

Tovább >>

közzéteszi, hogy az AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezettel (3346 Bélapátfalva, Május1. út 2/a) mint közvetítővel befektetési szolgáltatási tevékenység végzését és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő szerződést kötött 2013. december 17-én, 2014. január 2-i hatályba lépéssel:

Az AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet (3346 Bélapátfalva, Május1. út 2/a) alábbi kirendeltségében megkezdődik a fent hivatkozott tevékenység:

3300 Eger Katona tér 7-9.
3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a
3348 Szilvásvárad, Egri út 30/a
3347 Balaton, József A. út 1.
3343 Bekölce, Rákóczi út 2.
3349 Nagyvisnyó, Ifjúság út 2.
3643 Dédestapolcsány, Petőfi út 2.
3344 Mikófalva, Széchenyi út 2.
3346 Heves, Hősök tere 935-7 Hrsz.

 

[2013.11.20.]

Megbízási szerződés megkötése

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cg.: 01-10-041206) – hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bekezdésének e) pontjára –

Tovább >>

közzéteszi, hogy az Edukon Consulting Kft-vel (1116 Budapest, Kondorosi út 12/A B. ép. V. em. 12.) mint közvetítővel befektetési szolgáltatási tevékenység végzését és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő szerződést kötött 2013. november 18-án, 2013. december 5-i hatályba lépéssel:
A Edukon Consulting Kft. (1116 Budapest, Kondorosi út 12/A B. ép. V. em. 12.) alábbi kirendeltségében megkezdődik a fent hivatkozott tevékenység:
1123 Budapest, Alkotás u. 39/c I. em.
 

[2013.11.06.]

Megbízási szerződés módosítása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cg.: 01-10-041206) - hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bekezdésének e) pontjára –

Tovább >>

közzéteszi, hogy az alábbi közvetítővel befektetési szolgáltatási tevékenység végzését és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő szerződését 2013. november 5-én, 2013. november 5-i hatályba lépéssel módosította:

Magyar Részvénykereskedelmi Nyrt. (1122 Budapest, Ráth Gy. u.56.1.em 1.)
 

[2013.10.30.]

Megbízási szerződés módosítása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cg.: 01-10-041206) – hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bekezdésének e) pontjára –

Tovább >>

közzéteszi, hogy az alábbi közvetítővel befektetési szolgáltatási tevékenység végzését és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő szerződését 2013. október 30-án, 2013. november 15-i hatályba lépéssel az alábbiak szerint módosította:
Pannon Takarék Bank Zrt. (2900 Komárom, Igmándi u.45.) alábbi kirendeltségei a fent hivatkozott tevékenységet az alábbi címeken végzik:
2941 Ács, Fő út 9/1.
2942 Nagyigmánd, Kossuth L. u. 2.
9172 Győrzámoly, Rákóczi út 37.

[2013.10.30.]

Megbízási szerződés módosítása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cg.: 01-10-041206) – hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bekezdésének e) pontjára –

Tovább >>

közzéteszi, hogy a Supreme 2002 Kereskedelmi Bt.-vel (9030 Győr, Kismező u. 1.) mint közvetítővel befektetési szolgáltatási tevékenység végzését és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő szerződést kötött 2013. szeptember 25-én, 2013. november 15-i hatályba lépéssel:
A Supreme 2002 Kereskedelmi Bt. (9030 Győr, Kismező u. 1.) alábbi kirendeltségében megkezdődik a fent hivatkozott tevékenység:
9024 Győr, Hunyadi u.14.
 

[2013.10.21.]

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. tájékoztatása alaptőkéje megemeléséről

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg.: 01-10-041206, továbbiakban Társaság) - hivatkozással

Tovább >>

- a „befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól” szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdése b) pontjára, valamint
- a „tőkepiacról” szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 55. § (1) bekezdésére, továbbá
- a „hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról” szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A. § (6) bekezdésére
a rendkívüli nyilvánosságra hozatali kötelezettségének eleget téve - közzéteszi, hogy a Társaság tulajdonosi szerkezetében változás történt.

A Társaság – a „szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági vonatkozású tárgyú jogszabályok módosításáról” szóló 2013. évi CXXXV. törvényben (továbbiakban: Törvény) foglaltaknak eleget téve – 2013. augusztus 27-én megtartott rendkívüli közgyűlésén határozatot hozott összesen 160 darab 2.000 forint névértékű „C” sorozatú elsőbbségi részvénynek az alaptőkén felüli vagyon – eredménytartalék – terhére történő kibocsátásáról, valamint a Társaság alaptőkéjének 327.333 db 2.000 forint névértékű új törzsrészvény zártkörű kibocsátása révén 2.735.038.000 forintról összesen 3.389.704.000 forintra történő felemeléséről, azzal, hogy a „C” sorozatú elsőbbségi részvények átvételére a Törvényben definiált szövetkezeti hitelintézetek és az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., míg az új törzsrészvények átvételére a Magyar Posta Zrt. jogosult.


Az új részvények kibocsátása 2013. október 21-én megtörtént.


A tőkeemelés révén a Magyar Állam az MFB-n és a Magyar Posta Zrt.-n keresztül többségi tulajdont szerzett a Társaságban.
 

[2013.10.07.]

Cégzegyzékben nyilvántartott adatok változása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. - hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára - bejelenti, hogy

Tovább >>

a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2013. október 3. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/606) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a melléklet szerint módosította.

[2013.10.03.]

Megbízási szerződés módosítása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cg.: 01-10-041206) - hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bekezdésének e) pontjára –

Tovább >>

közzéteszi, hogy az alábbi közvetítővel befektetési szolgáltatási tevékenység végzését és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő szerződését 2013. október 2-án, 2013. október 16-i hatályba lépéssel az alábbiak szerint módosította:
Fókusz Takarékszövetkezet (6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 20/a) alábbi kirendeltségében megszűnik a fent hivatkozott tevékenység:
6000 Kecskemét, Korona u. 2.
Valamint az alábbi kirendeltségében megkezdődik a fent hivatkozott tevékenység:
1211 Budapest, Kossuth L. u. 30-46.
 

[2013.10.01.]

Megbízási szerződés megkötése

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cg.: 01-10-041206) - hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bekezdésének e) pontjára –

Tovább >>

közzéteszi, hogy a Supreme 2002 Kereskedelmi Bt.-vel (9030 Győr, Kismező u. 1.) mint közvetítővel befektetési szolgáltatási tevékenység végzését és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő szerződést kötött 2013. szeptember 25-én, azonban a szerződés még nem lépett hatályba.

[2013.09.16.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok változása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. - hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára - bejelenti, hogy

Tovább >>

a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2013. szeptember 11. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/600) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a melléklet szerint módosította
 

[2013.08.30.]

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. irányítási rendjét és tulajdonosi szerkezetét érintő változások

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg.: 01-10-041206, továbbiakban Társaság) - hivatkozással a „befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól” szóló

Tovább >>

2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdésére, valamint a „hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról” szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A. § (6) bekezdése alapján a rendkívüli nyilvánosságra hozatali kötelezettségének eleget téve - közzéteszi, hogy a Társaság irányítási rendjében és tulajdonosi szerkezetében a következő változások történtek:


1) Dr. Forrai Istvánnak a Társaság Igazgatóságában betöltött tagsága 2013. augusztus 27-én megszűnt.


2) A Társaság a „szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági vonatkozású tárgyú jogszabályok módosításáról” szóló 2013. évi CXXXV. törvényben (továbbiakban: Törvény) foglaltaknak eleget téve 2013. augusztus 27-én megtartotta rendkívüli közgyűlését, melynek következtében az alábbi változások történtek:

a) A közgyűlés elfogadta a Társaság új Alapszabályát. Az új Alapszabály értemében a Társaság ügyvezetése megváltozott, az Igazgatóság lett a Társaság ügyvezető szerve, míg a továbbiakban a Felügyelőbizottság a Társaság ügyvezetésének ellenőrzését végzi.
b) A Társaság alaptőkéje új törzsrészvények zártkörű kibocsátása révén 654.666.000 forinttal 3.389.704.000 forintra emelkedik. Az új törzsrészvények átvételére a Magyar Posta Zrt., az által tett előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat alapján, a törzsrészvények névértékének megfelelő ellenérték 2013. szeptember 11. napján 16.00 óráig történő megfizetése esetén jogosult.
c) A közgyűlés döntése értelmében a szövetkezeti hitelintézetek egyenként 2.000 forint névértékű „C” sorozatú elsőbbségi részvényt kapnak a Társaságban, ennek köszönhetően minden részvényes szövetkezeti hitelintézet elsőbbségi részvénnyel rendelkezik majd. A „C” sorozatú elsőbbségi részvények kibocsátása az alaptőkén felüli vagyon – eredménytartalék – terhére történik.
d) A korábban „B” sorozatú elsőbbségi részvénnyel rendelkező szövetkezeti hitelintézetek a Társaság 2013. augusztus 27-én megtartott közgyűléséig ezen részvényeiket az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) részére értékesítették, így azok fölött tulajdonjoguk megszűnt.
e) A tőkeemelés révén a magyar állam az MFB-n és a Magyar Posta Zrt.-n keresztül többségi tulajdont szerez a Társaságban.
f) A közgyűlés Brezina Szabolcsot és Szabó Leventét a Társaság Igazgatóságából 2013. augusztus 28-i hatállyal visszahívta.

g) A közgyűlés Baranyay Lászlót, Bede Józsefet, Dr. Hunya Miklóst, Kriston Nándort, Kultné Mátyás Ritát, Lepsényiné Török Ilonát, Unger Györgyöt, Urbán Zoltánt a Társaság Felügyelőbizottságából 2013. augusztus 28-i hatállyal visszahívta.

h) A közgyűlés az Igazgatóság belső tagjává választotta Brezina Szabolcsot és Szabó Leventét. A közgyűlés az Igazgatóság további tagjává választotta Nagy Csabát, Dr. Nyikos Pétert, Szarka Zsoltot, Vida Józsefet és Vojnits Tamást. A tagok megbízatása 2013. augusztus 28-tól a 2014. évi éves rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2014. május 31-ig szól.
i) A közgyűlés a Felügyelőbizottság tagjává választotta Bede Józsefet, Hadházyné Dr. Burucs Magdolna Juditot, Hartmann Imrét, Kultné Mátyás Ritát, Lontai Dánielt és Urbán Zoltánt. A tagok megbízatása 2013. augusztus 28-tól a 2014. évi éves rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2014. május 31-ig szól.


3) 2013. augusztus 28-án a Társaság újonnan megválasztott Igazgatósága megtartotta alakuló ülését. Az Igazgatóság tagjai sorából Vojnits Tamást választotta meg elnöknek. Az Igazgatóság vezérigazgatónak nevezte ki Szabó Leventét. Az Igazgatóság általános vezérigazgató-helyettesnek nevezte ki Brezina Szabolcsot.
 

4) 2013. augusztus 28-án a Társaság újonnan megválasztott Felügyelőbizottsága megtartotta alakuló ülését. A Felügyelőbizottság tagjai sorából Lontai Dánielt választotta meg elnöknek.
 

[2013.08.29.]

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2013. augusztus 27-i közgyűlésének határozatai

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. bejelenti, hogy

Tovább >>

a 2013. augusztus 27-én megtartott közgyűlésén a melléklet szerinti határozatok születtek.

[2013.08.15.]

Megbízási szerződés felmondása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cg.: 01-10-041206) - hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bekezdésének e) pontjára –

Tovább >>

közzéteszi, hogy az alábbi közvetítővel befektetési szolgáltatási tevékenység végzését és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő szerződés felmondásra került 2013. augusztus 15-én, 2013. augusztus 31-i hatályba lépéssel:

 
Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 44.) alábbi kirendeltségeiben megszűnik a fent hivatkozott tevékenység:


7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 57.
8840 Csurgó, Csokonai u. 10-12.
7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.
7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 44
 

[2013.08.01.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok változása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. - hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára - bejelenti, hogy

Tovább >>

a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2013. július 25. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/596) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a melléklet szerint módosította
 

[2013.07.28.]

Rendkívüli közgyűlés összehívása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) Igazgatósága közzéteszi, hogy a társaság

Tovább >>

2013. augusztus 27-én közgyűlést tart a mellékelt meghívóban foglaltak szerint.

[2013.07.18.]

Rendkívüli nyilvánosságra hozatal a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról szóló törvény kapcsán

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. ; Cg.: 01-10-041206) - hivatkozással a Hpt. 137/A. § (6) bekezdésére -

Tovább >>

a rendkívüli nyilvánosságra hozatali kötelezettségének eleget téve közzéteszi, hogy a 2013. július 12-én kihirdetett és 2013. július 13-án hatályba lépett „a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági vonatkozású jogszabályok módosításáról” szóló 2013. évi CXXXV. törvényben (továbbiakban Törvény) foglaltak a Takarékbank működésére lényeges hatással vannak.
A Törvény hatályba lépésének napján létrejött a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjának szervei az Integrációs Szervezet és a Takarékbank Zrt. Az Integrációs Szervezet kötelező intézményvédelmi szervezet. Az Integrációs Szervezet tagja a szövetkezeti hitelintézet (a takarékszövetkezet, a hitelszövetkezet és minden olyan egyéb hitelintézet is, amelynek működését, vagy amelynek betéteit 2013. január 1-jén Önkéntes takarékszövetkezeti intézményvédelmi alapok valamelyike védte, ideértve a nem szövetkezeti hitelintézeteket is), a Takarékbank Zrt. valamint az MFB. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjának központi bankja a Takarékbank Zrt.
A Takarékbank Zrt. ellenőrzi a szövetkezeti hitelintézet tevékenységét, és jogszabályoknak, valamint az Integrációs Szervezet és a Takarékbank Zrt. által kiadott szabályzatoknak megfelelő működés érdekében utasítást adhat a szövetkezeti hitelintézetnek. A szövetkezeti hitelintézet az utasításnak köteles eleget tenni.
A Takarékbank Zrt. és a szövetkezeti hitelintézetek a Hpt. értelmében összevont felügyelet alá tartoznak.
A Törvény a fentieken túl további lényeges információkat tartalmaz a Takarékbank működésével kapcsolatban. A Törvény teljes szövegét az alábbi csatolmány tartalmazza.
 

[2013.07.12.]

Megbízási szerződés módosítása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cg.: 01-10-041206) – hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bekezdésének e) pontjára –

Tovább >>

közzéteszi, hogy az alábbi közvetítővel befektetési szolgáltatási tevékenység végzését és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő szerződését 2013. július 12-én, 2013. július 29-i hatályba lépéssel az alábbiak szerint módosította:
Polgári Takarékszövetkezet (4090 Polgár, Hősök útja 8.) alábbi kirendeltségében megkezdődik a fent hivatkozott tevékenység:

3300 Eger, Törvényház u. 9.

 

[2013.07.03.]

Személyi körben bekövetkezett változás

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. ; Cg.: 01-10-041206) - hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. d) pontjára,

Tovább >>

valamint a Hpt. 137/A. § (6) bekezdése alapján a rendkívüli nyilvánosságra hozatali kötelezettségének eleget téve - közzéteszi, hogy a Bszt. 22-24. §-ban meghatározott személyi körben az alábbi változás történt:


Csicsáky Péter (szül. hely, idő: Budapest, 1957.10.28., anyja neve: Mentusz Gizella) elnök-vezérigazgató munkaviszonya – ezzel összefüggésben a Társaság Igazgatóságában betöltött elnöki megbízatása és tagsága – 2013. július 2. napján megszűnt.
 

[2013.07.03.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok változása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. - hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára - bejelenti, hogy

Tovább >>

a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2013. június 24. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/593) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a melléklet szerint módosította

[2013.07.02.]

Megbízási szerződés módosítása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) a Bszt. 123. § (1) bekezdésének e) pontjának megfelelően

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cg.: 01-10-041206) - hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bekezdésének e) pontjára – közzéteszi, hogy az alábbi közvetítőkkel befektetési szolgáltatási tevékenység végzését és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő szerződéseit 2013. július 2-án, 2013. július 17-i hatályba lépéssel az alábbiak szerint módosította:
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (8945 Bak Széchenyi tér 2.) alábbi kirendeltségeiben megszűnik a fent hivatkozott tevékenység: 8896 Pusztaszentlászló, Kossuth u. 90.,
8771 Hahót, Kossuth tér 2.,
8951 Gutorfölde, Verseny u. 4.,
8772 Zalaszentbalázs, Kossuth u. 92.,
8948 Nova, Göcseji u. 2.,
8774 Gelse, Kossuth u. 35.,
8935 Nagykapornak, Fő u. 30/d,
8936 Zalaszentmihály, Deák u. 35.,
8856 Surd, Kossuth u. 9/B,
8831 Miklósfa, Kápolna tér 19.,
8834 Murakeresztúr, Állomás tér 1.,
8897 Söjtör, Deák F. u. 140.
FONTANA Credit Takarékszövetkezet (6722 Szeged, Mikszáth K. u. 15.) alábbi kirendeltségeiben megkezdődik a fent hivatkozott tevékenység:
6774 Szeged-Szőreg, Hősök tere 4/B.,
6467 Balástya, Rákóczi u. 15., a 6760 Kistelek, Kossuth u. 9.,
6630 Mindszent, Köztársaság tér 11.,
6230 Soltvadkert, Hősök tere 2.
Szigetvári Takarékszövetkezet (7622 Pécs, Bajcsy Zs. u.7.) alábbi kirendeltségeiben megkezdődik a fent hivatkozott tevékenység:
8623 Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi út 1.
8600 Siófok, Széchényi u. 7.
 

[2013.07.02.]

Megbízási szerződés megkötése

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) a Bszt. 123. § (1) bekezdésének e) pontjának megfelelően

Tovább >>

közzéteszi, hogy az alábbi közvetítővel befektetési szolgáltatási tevékenység végzését és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő szerződést kötött 2013. július 2-án, 2013. július 17-i hatályba lépéssel:
BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (2053 Herceghalom, Zsámbéki út 3.) alábbi kirendeltségeiben megkezdődik a fent hivatkozott tevékenység:
2330 Dunaharaszti, Fő út 130.
2335 Taksony, Fő út 38.
2316 Tököl, Kossuth L. u. 2/A
2310 Szigetszentmiklós, Szilágyi Lajos u. 28/A
1238 Budapest, Grassalkovich u. 128.
2314 Halásztelek, Kossuth L. u. 1.
2315 Szigethalom, Szabadkai út 65.

 

[2013.07.02.]

Megbízási szerződés felmondása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) a Bszt. 123. § (1) bekezdésének e) pontjának megfelelően

Tovább >>

közzéteszi, hogy az alábbi közvetítővel befektetési szolgáltatási tevékenység végzését és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő szerződése 2013. június 27-én, 2013. július 17-i hatályba lépéssel felmondásra került:
BCSC Trust Kft (1097 Budapest, Táblás u. 31.)
 

[2013.06.27.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok változása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. - hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára - bejelenti, hogy

Tovább >>

a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2013. június 24. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/592) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a melléklet szerint módosította.
 

[2013.05.23.]

Kockázatokkal, tőkemegfeleléssel és javadalmazási politikával kapcsolatos nyilvánosságra hozatal

(2012.12.31.)

Tovább >>

A dokumentum ide kattintva tekinthető meg.

[2013.05.23.]

Megbízási szerződés megkötése

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) a Bszt. 123. § (1) bekezdésének e) pontjának megfelelően

Tovább >>

közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő akviráló függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Takarék Trading Kft-vel (1173 Budapest, Szárhegy u. 12.) a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően 2013. május 23-án Megbízási Szerződést kötött, 2013. június 7-i hatállyal.

[2013.05.23.]

Megbízás szerződés megkötése

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) a Bszt. 123. § (1) bekezdésének e) pontjának megfelelően

Tovább >>

közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a FONTANA Credit Takarékszövetkezettel (6722 Szeged, Mikszáth K. u. 15.) a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően 2013. május 23-án Megbízási Szerződést kötött, 2013. június 7-i hatállyal.

[2013.05.23.]

Megbízási szerződés módosítása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) a Bszt. 123. § (1) bekezdésének e) pontjának megfelelően

Tovább >>

közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Szigetvári Takarékszövetkezettel (7900 Szigetvár, József A.u.19.), a Pannon Takarék Bank Zrt-vel (2900 Komárom, Igmándi u.45.) és a Solt és Vidéke Takarékszövetkezettel (6320 Solt, Posta u. 14.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését 2013. május 23-án módosította, 2013. június 7-i hatállyal.
 

[2013.05.23.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok változása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. - hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára - bejelenti, hogy

Tovább >>

a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2013. május 21. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/588) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a melléklet szerint módosította.

[2013.05.10.]

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2013. május 8-án megtartott közgyűlésének határozatai

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. bejelenti, hogy a 2013. május 8-án megtartott közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

Tovább >>

- A közgyűlés ügyrendi határozatokat hozott: megválasztotta a levezető elnököt, a közgyűlés szavazatszámlálóját, a jegyzőkönyv-hitelesítőket, valamint elfogadta a közgyűlés napirendjét. (1-5/2013. számú határozat)

- A közgyűlés az igazgatóság és a felügyelőbizottság jelentését, valamint a Társaság 2012. évi gazdálkodásáról szóló éves beszámolót, illetve a könyvvizsgálói jelentést jóváhagyta. A Tár-saság mérlegfőösszegét 389 milliárd 589 millió Ft-ban, adózás előtti eredményét 695 millió Ft-ban, adózott eredményét 195 millió Ft-ban állapította meg. Az adózott eredmény 10%-a, azaz 20 millió forint általános tartalékba, továbbá 78 millió forint eredménytartalékba kerül átvezetésre. A fennmaradó összesen 97 millió forint a társaság részvényeseinek – részvényeik arányában – osztalékként kerül kifizetésre. Az egy részvényre jutó osztalék összege 71 Ft, azaz a részvény névértékének 3,55%-a. A Társaság az osztalékot azt követően fizeti ki, hogy a részvényesek az osztalék átutalására a Társaságnak megbízást adtak, megjelölve azt a számla-számot, amelyre az osztalék átutalását kérik. A közgyűlés a Társaság konszolidált beszámoló-ját jóváhagyta, konszolidált mérlegfőösszeget 391 milliárd 236 millió forintban, a konszolidá-ciós kör számított mérleg szerint eredményét 248 millió forintban állapította meg. A közgyű-lés az Igazgatóság tagjai részére a 2012. üzleti évre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdésében rögzített felmentvényt megadta. A közgyűlés a felment-vény megadásával igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak. (6/1-7/2013. számú határozat)

- A közgyűlés a Takarékbank Zrt. 2013. évi üzletpolitikáját és üzleti tervét elfogadta. A köz-gyűlés egyben felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy az üzletpolitikát és az üzleti tervet az év közben bekövetkezett változásoknak megfelelően – a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyá-sával - szükség szerint módosítsa (7/2013. számú határozat)

- A közgyűlésen jelen lévő elsőbbségi részvényesek, illetve a közgyűlés két külön szavazással a Takarékbank Zrt. egyedi és csoportszintű stratégiai tervét elfogadta. (8/1-2/2013. számú határozat)

- A közgyűlés elfogadta az Integráció stratégiájával kapcsolatos tájékoztatást. (9/2013. számú határozat)

- A közgyűlésen jelen lévő elsőbbségi részvényesek, illetve a közgyűlés két külön szavazással a Társaság Alapszabályát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadta. (10/1-2/2013. számú határozat)

- A közgyűlés a Társaság Igazgatósága ügyrendjét az előterjesztésben foglaltaknak megfele-lően elfogadta. (11/2013. számú határozat)

- A közgyűlés a Társaság Felügyelőbizottsága ügyrendjét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadta. (12/2013. számú határozat)

- A közgyűlés az OTIVA Alapszabályának az OTIVA közgyűlése elé terjesztett egységes szerkezetbe foglalt tervezetét elfogadta. (13/2013. számú határozat)

- A közgyűlésen jelen lévő elsőbbségi részvényesek, illetve a közgyűlés két külön szavazással Lepsényiné Török Ilonát a Társaság Felügyelőbizottsága tagjává választotta a 2014. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. május 31-ig. A határozat a Pénzügyi Szer-vezetek Állami Felügyelete, az új felügyelőbizottsági tag megválasztása tekintetében kiadott engedélyének a Társasághoz történő megérkezése napján lép hatályba. (14/1-2/2013. számú határozat)

- 1. A közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot törzsrészvényekre átváltoztatható kötvények dematerializált formában, zárt körben – a Felügyelőbizottság jóváhagyásától függő hatállyal - történő egyszeri vagy többszöri kibocsátására, azzal a feltétellel, hogy a kibocsátásra kerülő és a már korábban kibocsátott még átváltoztatható kötvények mindenkori együttes össznévértéke a Takarékbank Zrt.-nek a cégbíróságon a jegyzés első napján bejegyzett alaptőkéje összegé-nek felét nem haladhatja meg. Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján legfeljebb összesen 5.000.000.000,- Ft, azaz ötmilliárd forint össznévértékű átváltoztatható kötvényt bocsáthat ki.

2. A Takarékbank Zrt. Igazgatósága az 1. pont szerinti felhatalmazás alapján 2017. december 31. napjáig, a 4-8. pontokban írottaknak megfelelő átváltoztatható kötvények kibocsátásá-ra jogosult.

3. Az Igazgatóságnak jelen felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke fenti felemelésével kapcsolatos, a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára – a Felügyelőbizottság jóváhagyásától függő hatállyal –, ideértve az Alap-szabálynak az eredményes kötvénykibocsátás esetén történő feltételes alaptőke-emelése, valamint annak végrehajtása miatt szükséges módosítását is. A közgyűlés továbbá feljo-gosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére történő felhatalmazással il-letve az alaptőke-emeléssel kapcsolatos egyéb határozatok meghozatalára, dokumentáció előkészítésére, hirdetmények közzétételére, felügyeleti és cégbírósági bejelentések megté-telére.

4. Az átváltoztatható kötvény azt a jogot biztosítja a tulajdonosának, hogy 1 darab kötvényt 1 darab 2.000,- Ft névértékű törzsrészvényre alakítsa át.

5. A jegyzésben a Takarékbank Zrt. tulajdonosai közül a jegyzéskor minősített befektetőnek minősülő részvényesek vehetnek részt.

A kibocsátásra kerülő kötvények átvételére jegyzési kötelezettségvállalásuk mértékét fi-gyelembe véve elsődlegesen
• a Takarékszövetkezeti Integráció tagjai és
• az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
jogosultak, az átváltoztatható kötvények kibocsátásáról szóló igazgatósági döntés napján tulajdonosi körönként egymáshoz viszonyított tulajdonosi arányuk szerint meghatározott mennyiségű kötvény mennyiség tekintetében azzal, hogy a Takarékszövetkezeti Integráci-ón belül az alábbi szabályok érvényesülnek:
5.1. a tőkeemelés szerinti átváltoztatható kötvények darabszáma a Takarékszövetke-zeti Integráció minden egyes tagjára visszaosztásra kerül az átváltoztatható köt-vény kibocsátásáról szóló Igazgatósági döntés időpontjában rendelkezésre álló, a Takarékszövetkezeti Integráció tagjainak utolsó auditált adatokon alapuló Fel-ügyeleti jelentés szerinti szavatoló tőkéjével súlyozva;
5.2. felosztásra kerül a Takarékszövetkezeti Integráció többi tagja között, azok egy-más közötti 5.1. pont szerinti szavatoló tőkéje arányában azon kibocsátásra kerü-lő átváltoztatható kötvény mennyiség, amely a 5.1. pont szerinti felosztás alapján a Takarékszövetkezeti Integráció azon tagjaira jut, amely tagok a 5.1. pont szerin-ti szavatoló tőkéjükkel számolva összesen már több részvénnyel és korábban ki-bocsátott még átváltoztatható kötvénnyel rendelkeznek, mint a Takarékbank Zrt. részvényei, korábban kibocsátott még átváltoztatható kötvényei és a kibocsátásra kerülő, rájuk eső kötvények összesített darabszámából a rájuk eső rész;
5.3. az 5.2. pont szerinti felosztás során annyi kibocsátásra kerülő átváltoztatható köt-vény esik a Takarékszövetkezeti Integráció 5.2. pont szerinti felosztásban részt-vevő tagjára, amennyi kötvénnyel és a tulajdonában álló részvénnyel valamint korábban kibocsátott még átváltoztatható kötvénnyel együtt az adott tag részese-dése nem haladja meg az 5.1. pont szerinti szavatoló tőkéje arányában ezekből a szavatoló tőke elemekből összesen rá eső részesedést.
5.4. a Takarékszövetkezeti Integrációra eső, azonban le nem jegyzett kötvény meny-nyiség a Takarékszövetkezeti Integráció tagjai között kerül felosztásra a 6. pont-ban írt szabályok szerint, jegyzési kötelezettség vállalásokat figyelembe véve.
5.5. a Takarékszövetkezeti Integráció tagjai fenti 5.1-5.3. pontban írt szabályok sze-rint kiszámított rájuk eső kötvénymennyiséget meghaladó jegyzési kötelezettség-vállalás megtételére is jogosultak.

6. Amennyiben az összes jegyezhető kötvény nem kerül elosztásra a fentiek szerint, a fenn-maradó kötvény mennyiség átvételére jegyzési kötelezettségvállalásuk mértékét figyelem-be véve
• a Takarékszövetkezeti Integráció tagjai, ezen esetben ebbe a körbe beleértve az Országos Takarékszövetkezeti Szövetséget is,
• az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. és
• az egyéb belföldi minősített befektető részvényesek,

– egymás közt ebben a sorrendben – jogosultak oly módon, hogy a sorrendben előbb álló jogosulti kör, illetve jogosult igényének teljes kielégítését követően, a maradék kötvény mennyiségre vonatkozóan kerülhet kielégítésre a következő jogosulti kör illetve jogosult igénye. Egy jogosulti körön belül a kártyaleosztás szabályait kell alkalmazni a cégnevek alfabetikus sorrendjében. Nem fogadható el azonban az egyéb belföldi minősített befekte-tő részvényesek jegyzési igényének azon része, amellyel az egyéb belföldi minősített be-fektetők együttes tulajdoni részesedése a Takarékbank Zrt.-ben a felemelt alaptőke 5%-át meghaladná.

7. Az átváltoztatható kötvénynek ki kell elégítenie a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalko-zásokról szóló 1996. évi CXII. törvénynek az alárendelt kölcsöntőkére vonatkozó rendel-kezéseit is.

8. Az átváltoztatható kötvény főbb paraméterei:
• Futamidő: 7 év, tőketörlesztés – átváltás hiányában – a futamidő végén egyösszegben
• Kamatfizetés: negyedévente
• Kamat: 3 havi BUBOR+legalább 2 % kamatfelár [az Igazgatóság döntésétől függően]
• Névérték: 10.000,- Ft/darab
• Kibocsátási árfolyam: a névérték 100%-a
• Átruházási korlát: az átváltoztatható kötvények csak a jegyzésre jo-gosultak között ruházhatóak át
• Átváltási időszak: az átváltási szándékot a futamidő 24. hónapjában kell bejelenteni, a bejelentések alapján a 24. hó-nap zárását követő 30 napon belül az Igazgatóság – a Felügyelőbizottság jóváhagyásától függő ha-tállyal - határoz a megfelelő darabszámú részvény kibocsátásáról és a Takarékbank Zrt. alaptőkéjé-nek ennek megfelelő felemeléséről
(15/1/2013. számú határozat)

- A közgyűlés a Gt. 231.§ (2) bekezdés l) pontja alapján kizárja a 15/1. számú közgyűlési ha-tározattal az Igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján történő átváltoztatható kötvény kibocsátása során, mint feltételes alaptőke-emelés során az Alapszabály „9. Az alaptőke fel-emelése” fejezetének (3) pontja szerinti jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását. (15/2/2013. szá-mú határozat)

- A közgyűlés elfogadta a Rendkívüli Likviditási Hitel Szabályzatot. (16/2013. számú határo-zat)

- A közgyűlés a Takarékbank Zrt. könyvvizsgáló cégének a 2013. esztendőre a PricewaterhouseCoopers Kft-t, vezető könyvvizsgálónak Balázs Árpádot (üzlettárs) választot-ta meg. A közgyűlés a PricewaterhouseCoopers Kft. 2013. évi könyvvizsgálatra vonatkozó díját a magyar szabályok szerinti banki és konszolidált, illetve a nemzetközi szabványok sze-rinti konszolidált beszámolót illetően, évi nettó 19 millió 500 ezer forint, valamint ezen ösz-szeg maximum 1,5%-ának megfelelő dologi költségek, plusz a jogszabályoknak megfelelően fizetendő általános forgalmi adó összegében állapította meg. (17/2013. számú határozat)
 

[2013.04.23.]

Évi rendes közgyűlés összehívása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) Igazgatósága közzéteszi, hogy a társaság

Tovább >>

2013. május 8-án 14 órai kezdettel a Mercure Budapest Buda Hotel (1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43.) konferenciatermében tartja évi rendes közgyűlését (a határozatképtelenség esetén tartandó második közgyűlés 2013. május 8. napján a meghirdetettel azonos helyszínen, 15 órai kezdettel kerül megtartásra).

A közgyűlés napirendje: 1. Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentése a Takarékbank Zrt. 2012. évi üzleti tevékenységéről. Az Igazgatóság javaslata az éves beszámoló elfogadására, ezen belül a mérleg megállapítására és az eredmény felosztására, továbbá a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése és számukra a felmentvény megadása. A konszolidált éves beszámoló elfogadása 2. A Takarékbank Zrt. 2013. évi üzletpolitikája és üzleti terve 3. A Takarékbank Zrt. egyedi és csoportszintű stratégiai terve 4. Az Integráció stratégiájával kapcsolatos tájékoztatás 5. Javaslat a Takarékbank Zrt. Alapszabályának módosítására
6. Javaslat az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság ügyrendjének módosítására 7. Az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap (OTIVA) Alapszabályának elfogadása 8. Igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok visszahívása, új igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok választása 9. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének zárt körben történő felemelésére átváltoztatható kötvények kibocsátásával, továbbá ezzel összefüggésben döntés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról 10. A Rendkívüli Likviditási Hitel Szabályzat elfogadása 11. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása 12. Egyebek
 

[2013.04.22.]

FB elnök választása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206) bejelenti, hogy

Tovább >>

a Bank Felügyelőbizottsága 2013. április 18. napján megtartott ülésén Kriston Nándor urat, a Sajóvölgye Takarékszövetkezet elnök-vezérigazgatóját választotta az Éliás Csaba úr 2013. március 31-i hatállyal benyújtott lemondásával megüresedett elnöki tisztség betöltésére.

[2013.04.18.]

Megbízási szerződés módosítása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) a Bszt. 123. § (1)

Tovább >>

bekezdésének e) pontjának megfelelően közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Szigetvári Takarékszövetkezettel (7622 Pécs, Bajcsy Zs. u.7.) és a Bak és vidéke Takarékszövetkezettel (8945 Bak, Széchenyi tér 2.) – a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően – megkötött Megbízási szerződését 2013. április 17-én módosította, 2013. május 3-i hatállyal.

[2013.04.18.]

Megbízási szerződés felmondása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) a Bszt. 123. § (1)

Tovább >>

bekezdésének e) pontjának megfelelően közzéteszi, hogy az MTB Zrt. és a Turai Takarékszövetkezet (2194 Tura, Bartók tér 21.) között 2010. szeptember 21. napján létrejött, Befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység végzésére vonatkozó a - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően megkötött Megbízási szerződés 2013. május 3-i hatállyal felmondásra került.

[2013.04.15.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok változása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. - hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára - bejelenti, hogy

Tovább >>

a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2013. április 8. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/584) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a melléklet szerint módosította.
 

[2013.04.03.]

FB elnök lemondása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206) bejelenti,

Tovább >>

hogy Éliás Csaba úr 2013. március 31-i hatállyal lemondott a bank Felügyelőbizottságában fennálló tagságáról, valamint az ott betöltött elnöki tisztségéről

[2013.03.20.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok változása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. - hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára - bejelenti, hogy

Tovább >>

a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2013. február 19. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/579) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a melléklet szerint módosította, majd 2013. március 11-én kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/582) elrendelte a fent hivatkozott végzés melléklet szerinti kiegészítését. 
 

[2013.04.23.]

FB elnök választása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206) bejelenti, hogy

Tovább >>

a Bank Felügyelőbizottsága 2013. április 18. napján megtartott ülésén Kriston Nándor urat, a Sajóvölgye Takarékszövetkezet elnök-vezérigazgatóját választotta az Éliás Csaba úr 2013. március 31-i hatállyal benyújtott lemondásával megüresedett elnöki tisztség betöltésére.

[2013.03.13.]

Megbízási szerződés módosítása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) a Bszt. 123. §

Tovább >>

(1) bekezdésének e) pontjának megfelelően közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Téti Takarékszövetkezettel (9100 Tét, Fő u. 86.), a Fókusz Takarékszövetkezettel (6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a.), a Pátria Takarékszövetkezettel (2230 Gyömrő, Szent István út 28.) és a Magyar Részvénykereskedelmi Nyrt.-vel (5700 Gyula, Nagyváradi út 54. III/14.) – a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését 2013. március 13-án módosította, 2013. március 28-i hatállyal.

 

 

[2013.03.13.]

Megbízási szerződés megkötése

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) a Bszt. 123. §

Tovább >>

(1) bekezdésének e) pontjának megfelelően közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézettel (7400 Kaposvár, Petőfi S. u. 5.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően 2013. március 13-án Megbízási Szerződést kötött, 2013. március 28-i hatállyal.


 

[2013.02.21.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok változása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. - hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára - bejelenti, hogy

Tovább >>

a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2013. február 19. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/579) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a melléklet szerint módosította.
 

[2013.01.22.]

Megbízási szerződés megszűnése

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy

Tovább >>

az MTB Zrt. és a Balatonföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (8623 Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi út 1.) között 2008. június 18. napján létrejött, Befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység végzésére vonatkozó a - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően megkötött Megbízási szerződés a Szigetvári Takarékszövetkezetnek a Balatonföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet korábbi beolvadásáról (2012. december 1.) szóló bejelentése alapján, a beolvadását követően 2013. február 7. napjával megszűnik.

[2013.01.22.]

Megbízási szerződés felmondása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy

Tovább >>

az MTB Zrt. és a Privacent Kft. (1025 Budapest, Szemlőhegy u. 33/B.) között 2011. augusztus 5. napján létrejött, Befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység végzésére vonatkozó a - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően megkötött Megbízási szerződés 2013. február 7-i hatállyal felmondásra került.

[2013.01.22.]

Megbízási szerződés módosítása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy

Tovább >>

a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Szigetvári Takarékszövetkezettel (7900 Szigetvár, József A. u. 19) – a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését 2013. január 23-án módosította, 2013. február 7-i hatállyal.

[2013.01.21.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok változása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. - hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára - bejelenti, hogy

Tovább >>

a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2013. január 15. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/575) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a melléklet szerint módosította.

[2013.01.21.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok változása

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. - hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára - bejelenti, hogy

Tovább >>

a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2013. január 14. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/574) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a melléklet szerint módosította.

[2013.01.17.]

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. tájékoztatása a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásokról

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. tájékoztatása a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásokról

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg.: 01-10-041260) hivatkozással a Tpt. 55. § (1) bekezdésében foglaltakra közzéteszi, hogy a DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main) a tulajdonában lévő, a Takarékbank Zrt. által kibocsátott 44 024 darab törzsrészvény tulajdonjogát az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31.) részére átruházta.

Ennek megfelelően a Társaság tulajdonosi szerkezete 2013. január 17. napjától az alábbiak szerint változott:

130 hazai hitelintézet összesen: 55,647%
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt: 39,275%
Országos Takarékszövetkezeti Szövetség: 5,074%
Egyéb (5% alatti) tulajdonos összesen: 0,004%

[2013.01.07.]

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. tájékoztatása tulajdonosairól - 2012.12.31.

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. tájékoztatása tulajdonosairól - 2012.12.31.

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg.: 01-10-041260) a Bszt. 123. § (1) bek. értelmében, az alábbiak szerint teszi közzé részvényesei nevét, illetve tulajdonosi és (az ezzel megegyező mértékű) szavazati hányadukat: 130 hazai hitelintézet összesen: 55,647%; MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt: 36,055%; DZ Bank AG: 3,220%; egyéb tulajdonos összesen: 5,078%. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által kibocsátott részvények tulajdonosairól készült kimutatás a csatolt mellékletben látható.


E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...