Az MTB Zrt. állomány-átruházása miatt a Takarékbank új ügyfelei a netbankot a www.takarekbank.hu oldalon keresztül tudják indítani.
Az MTB Zrt. befeketetési ügyfelei az alábbi linket tudják használni:

image

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen működő Részvénytársaság

Felhívás Kötelező Ügyfél Átvilágításról

Tájékoztató

Tájékoztató

Felhívás Kötelező Ügyfél Átvilágításról

Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbi tájékoztató levél az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Befektetési szolgáltatási tevékenység keretében nyitott számlatulajdonos ügyfeleire és azok meghatalmazottaira vonatkozik. Ha Ön rendelkezik Bankunknál befektetési számlával, kérjük olvassa el a lenti tájékoztató levelünket.

Tájékoztatjuk, hogy A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény szerint a pénzintézeteknek 2019. október 31. napjáig kell elvégezniük valamennyi meglévő ügyfelük tekintetében az ismételt átvilágítást, a rögzítendő adatok körének bővülése és az okiratok másolására vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében.

A fenti kötelezettség teljesítése érdekében az Ön és meghatalmazottja személyes közreműködése is szükséges.

A Banknak meg kell győződnie arról, hogy Önről, vagy az Ön képviseletében eljáró természetes személyekről (meghatalmazott) nyilvántartott azonosító adatok a törvényi előírásoknak megfelelően teljes körűek. A hiányzó, vagy megváltozott azonosító adatokat rögzítenünk kell, és a bemutatott okiratokról másolatot kell készítenünk. Továbbá Önnek nyilatkoznia kell közszereplői státuszáról*.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hiányos adatokkal rendelkező ügyfelek esetében 2019. október 31. napjától a Bank köteles az ügyfél által kezdeményezett személyes és elektronikus ügylet teljesítését is megtagadni, számláit blokkolni. Ez azt jelenti, hogy mindaddig, amíg az átvilágítást nem végezzük el, az ügyfél pénz- és értékpapírszámlája tekintetében semmilyen megbízást nem áll majd módunkban teljesíteni. Amennyiben számlája zárolásra kerül, kizárólag az azonosítás teljes körű megtörténtét követően van lehetőség a kívánt tranzakciók végrehajtására.

Kérjük, hogy minél előbb – de legkésőbb 2019. október 31. napjáig – Ön és az Ön nevében eljáró személy szíveskedjenek személyesen felkeresni a számlavezető fiókját az ismételt ügyfél-átvilágítás végrehajtása érdekében!

Kérjük, hogy érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas okiratukat, valamint a lakcím igazolása érdekében lakcímkártyájukat feltétlenül hozzák magukkal azok másolása érdekében!

Bemutatandó okiratok:

  • magyar állampolgárok esetén: személyazonosító igazolvány, vagy kártya formátumú vezetői engedély, vagy útlevél ÉS lakcímkártya.
  • külföldi állampolgárok esetén: útlevél, vagy személyazonosító igazolvány (ha magyarországi tartózkodásra jogosít), tartózkodási jogot igazoló okmány, vagy tartózkodásra jogosító okmány.
  • A számlavezető fiókja elérhetőségéről itt tájékozódhat: www.takarekcsoport.hu ATM és fiók keresés menüpont alatt.

Amennyiben az Ön esetében az ismételt átvilágítás megtörtént, kérjük, jelen tájékoztatást vegye tárgytalannak!

Üdvözlettel:

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

 

*Nyilatkozni szükséges, hogy kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősülnek-e.

 

Ügyfél átvilágítás

Customer Due Diligence
Durchleuchtung
 
Kapcsolódó dokumentumok

A befektetési termékekkel kapcsolatos kondíciókat, a befektetési tevékenységet végző kirendeltségek listáját, illetve a mindenkor hatályos Befektetési Üzletszabályzatunkat az alábbiakban találhatják meg.


E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...